سیوسگمنت عرض60میلیمتز

سیوسگمنت عرض 60میلی جهت قراردادن در داخل سبد سانتریفوژ کاربرد دارد ودر اندازه وسایز مختلف قابل ساخت میباشد

ماشین سازی وقطعه سازی کوشش
[سمنان، گرمسار]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : سانتریفوژ پوشر، سیو سگمنت، خشکن فلودایزبد، الواتور استیل واهن، ردیف ساز، تعمیر سانتریفوژ پوشر، تعمیرات خشکن فلودایزبد
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 0023-34205892
بروز رسانی 9 روز پیش